RANCANGAN TAHUNAN M3 TAHUN 1


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)
RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN SATU
MINGGU
BIDANG/TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN

NOMBOR DAN OPERASI

1. NOMBOR BULAT
    HINGGA 100
1.1   Menyatakan
            kuantiti secara intuitif
(i)    Menyatakan kuantiti melalui  perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara:
      (a)  Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.
      (b)  Membandingkan dua kumpulan secara padanan.
      (c)  Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.
1.2   Menama dan menentukan
       nilai.

(i)    Menamakan nombor hingga 100:
      (a)   Membilang objek dalam kumpulan.
      (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
      (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
      (d) Menamakan angka.
1.3   Menulis nombor.

(i)    Menulis nombor hingga 100 dalam:
      (a)  Angka
      (b) Perkataan

1.4   Melengkapkan
      sebarang
      rangkaian 
      nombor.

(i)    Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:
      (a) Satu-satu
     (b) Dua-dua
     (c)   Lima-lima
      (d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.
(ii)   Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara:
      (a) Satu-satu
     (b) Dua-dua
            (c)        Lima-lima
            (d)        Sepuluh-sepuluh,
            tertib menaik dan menurun.
1.5   Menentukan nilai tempat bagi 
      nombor.
(i)   Menyatakan nilai tempat bagi
       sebarang nombor hingga 100.
(ii)  Menyatakan nilai digit bagi
       sebarang nombor hingga 100.
(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang   nombor dengan menggunakan abakus 4:1
1.6   Menganggar

(i)    Memberi anggaran bilangan 
       objek yang munasabah dengan
      (a) Menyatakan kuantitinya. 


      (b) Menggunakan perkataan
           “lebih daripada”   dan “kurang  
               daripada”.
1.7   Membundarkan
            nombor bulat.

(i)    Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan garis nombor.
1.8   Melengkapkan
            pola nombor.

(i)    Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.
(ii)   Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.2. TAMBAH DAN  TOLAK
2.1   Mengenal pasti
      pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.

(i)    Menyatakan pasangan nombor
      bagi jumlah nombor yang diberi.
(ii)   Menyebut jumlah dua nombor.
(iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.2.2   Mengenal simbol.

(i)    Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.
(ii)  Memperkenalkan simbol bagi
            tambah, tolak dan sama dengan.
(iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

Contoh:
Tambah, jumlah, semuanya, keseluruhan, beza, selisih, tolak, kurang, dikeluarkan, masih ada, baki2.3   Tambah dan   
            tolak dalam
            lingkungan 100.

(i)    Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: 
        (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
       (b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.
       (c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah.
       (d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak.
        (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan             tolak.
(ii)   Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
        (a) Melaksanakan pengiraan
            tambah dan tolak.
       (b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan
                        tolak.
       (c)             Menggunakan strategi             pengiraan secara mental             bagi penambahan dan penolakan.
2.4   Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak.

(i)   Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.
(ii)   Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi.
(iii)  Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.
3. PECAHAN
3.1   Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat.

(i)    Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan mengunakan perkataan ”setengah”, ”separuh” dan ”suku” dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas.4. WANG HINGGA RM10
4.1   Mengenal pasti ringgit dan sen.

(i)   Mengenal pasti mata wang
       Malaysia dalam bentuk syiling
       dan wang kertas.
(ii)  Mewakilkan nilai wang:
       (a) Sen hingga RM1.
       (b) Ringgit hingga RM10.
(iii) Mewakilkan nilai wang dengan
       menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menukar wang:
      (a) Syiling hingga 1 ringgit.
      (b) Ringgit hingga RM10.
4.2   Tambah dan tolak melibatkan wang

(i)   Tambah dan tolak:
       (a) Sen hingga RM1.
       (b) Ringgit hingga RM10.
(ii)  Tambah dan tolak melibatkan
       wang dengan menggunakan
       abakus 4:1.5. MASA DAN WAKTU
5.1   Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan. 

(i)   Menyatakan waktu dalam sehari.
(ii)  Menyatakan dalam urutan peristiwa
       dalam sehari (pada hari persekolahan
       sahaja).
(iii) Menamakan hari dalam Seminggu
      mengikut urutan.
(iv) Menamakan bulan dalam setahun.
5.2   Menyebut dan menulis waktu. 

(i)   Mengenal pasti dan menyatakan    
      “setengah” dan ”satu perempat”
       berdasarkan muka jam.
(ii)  Menyebut dan menulis waktu dalam jam
       dan setengah jam sahaja dengan
       menggunakan jam analog.SUKATAN DAN GEOMETRI
6. PANJANG

6.1   Menggunakan
       unit relatif untuk mengukur panjang.

(i)   Membuat pengukuran objek      
      menggunakan unit bukan piawai.
(ii)  Membanding dua atau lebih ukuran objek
      menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan
       perbendaharaan kata ukuran
       panjang dalam konteks.

Contoh:
panjang, pendek,
tinggi, rendah,
jauh, dekat,
dalam, cetek,
lebih, kurang, sama, paling

7. TIMBANGAN
7.1   Menggunakan
       unit relatif untuk timbangan.
(i)   Membuat timbangan objek berkaitan jisim
       menggunakan unit bukan piawai.
(ii)  Membanding dua atau lebih timbangan
       objek menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan    
      perbendaharaan kata timbangan dalam   
      teks.
Contoh:
Berat, ringan,
Lebih, kurang, sama, paling

8. ISIPADU CECAIR
8.1   Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair.

(i)   Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan
      isipadu cecair menggunakan unit bukan
       piawai.
(ii)  Membandingkan dua atau lebih bekas
       cecair menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan
       perbendaharaan kata isipadu cecair 
       dalam konteks.

Contoh:
Kosong, sedikit,
Penuh, setengah, suku, separuh penuh, banyak, sama, lebih, paling

9. RUANG
9.1   Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D).

(i)   Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon,
      piramid tapak, segiempat sama, silinder
       dan sfera.
(ii)  Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu
       bagi bentuk 3D.
(iii) Menyusun objek mengikut pola.
(iv) Membina model 3D dan menerangkannya.9.2   Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)
(i)   Menamakan bentuk segiempat
       sama, segiempat tepat, segitiga
       dan bulatan.
(ii)  Memperihalkan garis lurus, sisi,
       bucu dan lengkung bagi bentuk  2D.
(iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola.
(iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk.


Facebook Twitter RSS