KSSR M3 TAHUN 1

Visi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah “Sekolah Unggul
Penjana Generasi Terbilang”. Pendidikan di Malaysia bertujuan
membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti dengan
cara menyediakan generasi yang berkeupayaan berfikir dan
warganegara beriltizam. KPM secara berterusan menyemak
kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah
melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai
untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan.

Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda
supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan. Sifat matematik secara tabiinya
menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar
pemikiran. Dengan sebab itu matematik ialah antara bidang yang
terpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan. Berasaskan
kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta memastikan
kurikulum sentiasa relevan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah
bagi mata pelajaran Matematik ini diolah dan disusun semula.
Penyusunan semula ini mengambil kira kesinambungan yang
berterusan ke peringkat seterusnya. Langkah yang diambil adalah
selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan
kemahiran matematik kepada murid yang mempunyai latar
belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan
kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu,
membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam menghadapi serta
menangani perubahan dan cabaran masa depan.
 

Facebook Twitter RSS